experience

experience
išgyvenimas statusas T sritis švietimas apibrėžtis 1) emocinis pedagogų ar ugdytinių jaudinimasis dėl kurių nors individui reikšmingų įvykių. Jis gali būti teigiamas arba neigiamas, tragiškas arba herojiškas, dramatiškas arba humoristiškas, skatinti veiklą arba ją slopinti. Pedagoginiame procese išgyvenimai valdomi, kad mokymas ir auklėjimas būtų aktyvus, efektyvus; 2) moksleivių pažintinės ar emocinės patirties subjektyvacija, lemianti objektyvių visuomenės sąmonės ir kultūros vertybių virtimą asmenybės savastimi ir vertybinėmis orientacijomis. Terminas įsisavinimas nusako tik patirties įgijimo mechanizmą ir procesą. Ta patirtis asmenybei gali būti svetima, nesutapti su Aš, būti net jam priešiška. Mokymas ir auklėjimas turi kurti darnią asmenybę, galinčią būti savimi, savarankišką, išdidžią, pasitikinčią savimi ir veiklią. Tokia ji tampa, kai įsisavinamos kultūros vertybės tampa asmenybės savastimi. Subjektyvacijos esmė – intelektinis ir emocinis įsisavinamojo dalyko išgyvenimas. XX a. pr. pedagogikoje buvo keliamos idėjos sukurti išgyvenamąjį mokymą, net išgyvenimų mokyklą. Bandyta vesti literatūros, istorijos, muzikos, meno kūrinių stebėjimo pamokas, vadovaujantis išgyvenimų principu. Greitai pastebėta, kad jose sukeliami tik vienkartiniai emociniai išgyvenimai, nedarantys įtakos asmenybės tapsmui, be to, sumažėja sistemingo praeities vertybių įsisavinimo aktyvumas. Išgyvenimų pedagogikos idėjos neteko reikšmės, tačiau jos keliama mintis apie emocijų vaidmenį mokymo procese yra teisinga. Pedagogika pabrėžia aktyvios, darnios, savarankiškos asmenybės ugdymą, lemiantį visus psichinius procesus: motyvaciją, pažinimą, emocijas ir valią. atitikmenys: angl. experience vok. Erlebniss rus. переживание

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • EXPÉRIENCE — On peut situer principalement la notion d’expérience à l’intersection de trois domaines: la philosophie de l’esprit, la philosophie de la connaissance et la philosophie des sciences. On appelle d’abord «expériences» les états mentaux qui, comme… …   Encyclopédie Universelle

 • experience — ex‧pe‧ri‧ence [ɪkˈspɪəriəns ǁ ˈspɪr ] noun [uncountable] 1. knowledge or skill gained from doing a particular job: • He is a high up executive who has years of experience in advising investors • Applicants will normally have at least two years… …   Financial and business terms

 • experience — Experience, Experimentum, Documentum, Res, Experientia. Experience et sçavoir, Gnaritas. Experience apporte tousjours quelque chose de nouveau, Res semper aliquid apportat noui. Avoir experience d une chose par soymesme, Ex se agnoscere. Ayant… …   Thresor de la langue françoyse

 • experience — EXPERIENCE. s. f. Espreuve qu on fait de quelque chose, soit à dessein, soit par hazard. Grande, curieuse, frequente experience. nouvelle experience. l experience est la maistresse des arts. je sçay cela par experience. j en ay fait l experience …   Dictionnaire de l'Académie française

 • Experience — Ex*pe ri*ence ([e^]ks*p[=e] r[i^]*ens), n. [F. exp[ e]rience, L. experientia, tr. experiens, experientis, p. pr. of experiri, expertus, to try; ex out + the root of peritus experienced. See {Peril}, and cf. {Expert}.] 1. Trial, as a test or… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • experience — vb Experience, undergo, sustain, suffer are comparable when they mean to pass through the process of actually coming to know or to feel. Experience means little more than this. It implies that something (as a sensation, an emotion, or an… …   New Dictionary of Synonyms

 • Experience — Ex*pe ri*ence, v. t. [imp. & p. p. {Experienced} ([e^]ks*p[=e] r[i^]*enst); p. pr. & vb. n. {Experiencing} ([e^]ks*p[=e] r[i^]*en*s[i^]ng).] 1. To make practical acquaintance with; to try personally; to prove by use or trial; to have trial of; to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Experience — Experience  английское слово опыт, а также переживание, впечатление. Experience, или экспириенс, экспа (от английского сокращения слова experience XP (экс пи))  условное обозначение достижений персонажа компьютерных игр, выраженное в… …   Википедия

 • experience — I (background) noun acquaintance, adroitness, apprenticeship, cognizance, competence, competency, cosmopolitanism, education, empiricism, enlightenment, experientia. expertise, expertness, familiarity, instruction, judgment, ken, know how,… …   Law dictionary

 • experience — [ek spir′ē əns, ikspir′ē əns] n. [ME < OFr < L experientia, trial, proof, experiment < experiens, prp. of experiri, to try, test: see PERIL] 1. the act of living through an event or events; personal involvement in or observation of… …   English World dictionary

 • Experience — bezeichnet: Experience (Album), das Debütalbum der englischen Big Beat Band The Prodigy Experience (Fahrgeschäft), ein Looping Hoch Rundfahrgeschäft Diese Seite ist eine Begriffsklärung zur Unterscheidung mehrerer mit d …   Deutsch Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”